Bliv frivillig

BLIV FRIVILLIG

De frivilliges indsats er af den vigtigste betydning i Café Paraplyen. Uden dem er der ikke en social café.


At være frivillig:  • er at have tid - lyst - overskud - til det sociale og diakonale arbejde i huset
  • er at yde hjælp til selvhjælp
  • er at bruge ens livserfaring
  • er at være med på en praktisk tjans
  • giver mulighed for personlig udvikling
  • er at møde en hel masse nye mennesker
  • er at være frivillig er at være aktiv borger i dit lokale samfund

Frivilligt arbejde


Hvad indebærer frivilligt arbejde?

De fleste er frivillige, fordi de har lyst til at at hjælpe andre. Derigennem får man også chancen for at hjælpe og udvikle sig selv.

Som frivillig møder du en hel masse meget søde og engagerede folk.


Et af vores formål er at være en god arbejdsplads for de frivillige medarbejdere. Der er mulighed for at komme på kurser regelmæssigt, og vi holder personalemøde hver anden måned, hvor alle bliver orienteret om, hvad der sker i og omkring caféen.


Derudoverhar vi forskellige sociale arrangementer i løbet af året, nogle er sammen med alle brugerne/gæsterne på caféen og andre er kun sammen med de andre frivillige.


Frivilligt arbejde oppebærer lønnen i sig selv! En uimodsigelig sandhed, der bl.a. dækker over den værdi det giver, at kunne 'give' noget til andre, at få glæden af at være i et arbejdsfællesskab, at blive stimuleret både i hverdagen, men også via kurser af forskellig art og meget mere...


Alt det kan de frivillige på Café Paraplyen fortælle dig meget mere om. Kom ind og få en kop kaffe - og en uformel snak.


Hvad kan jeg lave som frivillig på Café Paraplyen i Haslev?

Vi søger ALTID efter nye friske frivillige med forskellige faglige og personlige kompetencer, som kan hjælpe os med at bevare Café Paraplyen som et aktivt og levende miljø for vores målgruppe.


  • Køkkenassistent

Vi har et flot professionelt køkken, hvor du kan udleve drømmen om at være ansat i et restaurationskøkken - samtidig med at du udfører et velgørenede arbejde. 

Med vores professionelle kok i spidsten produceres der mellem 45 og 70 portioner varm mad og hertil kommer særlige arrangementer.

Som frivillig køkkenassistent i Café Paraplyens køkken vil du primært få opgaver med at hjælpe kokken i vores grovkøkken samt i opvasken. 

Din arbejdstid bliver afstemt efter dine kræfter og tilpasset til de funktioner og behov der måtte være men vil typisk ligge i tidsrummet 8.30 - 13.00.


  • Café-vært - en af ugens formiddage (kl. 8.00 - 11.30), samt fredag eftermiddag (kl. 11.30 - 15.15)

Som Café-vært er din opgave at være synlig i caféen og byde alle der kommer ind velkommen.

Du skal have lyst til at tale med mennesker om stort og småt - og have et tillidsvækkende væsen, og lysten til at lytte og støtte mennesker med udfordringer i livet.

Vores opgave er at møde mennesker med nærhed, kærlighed og rummelighed og vi skal anerkende mennesket vi møder, uanset, hvem de er eller hvilke udfordringer de måtte have.

Udover dette meget vigtige og centrale arbejde er der knyttet forskellige små praktiske opgaver til funktionen som 'Café-vært'.

Dem kan du høre mere om, hvis du kigger ind og får en snak med souschef Britta Nielsen eller en af de frivillige du HELT sikkert støder på, når du går ind ad døren! Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe til Britta på tlf. 3086 4577. 


  • Chauffør

Café Paraplyens køkken producerer også varm mad til de af byens ældre borgere, der ikke længere kan overkomme at lave mad i hjemmet. 
Maden bliver kørt ud til borgerne af vores team af friske og ansvarlige chauffører. Maden køres ud mandag, tirsdag, torsdag og fredage i tidsrummet kl. 11.30 - 13.00 og onsdag kl. 17.00 - 19.00.