Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR CAFÉ PARAPLYEN, HASLEV


1.Generelt

Denne persondatapolitik (”politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m.

På www.paraplyen-haslev.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.


2.Dataansvarlig


2.1

Café Paraplyen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:


Café Paraplyen

Vestergade 4

4690 Haslev

4616 1000

paraplyen.haslev@kfumsoc.dk

28 22 90 03


Ledelse/kontaktperson:
Anette Hougaard
Telefon: 22163100
E-mail: aho@kfumsoc.dk


(Herefter ”Institutionens”)


2.2

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er EU's generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (GDPR) samt den danske databeskyttelseslov vedtaget d. 17. maj 2018.2.3

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson vedr. persondata. Du kan kontakte os på følgende måder:


E-mail: aho@kfumsoc.dk

Telefon: 2216 3100


Ved brev: Café Paraplyen, Vestergade 4, 4690 Haslev. Att.: Anette Hougaard / Vedr. persondata


3.Vi behandler følgende persondata


3.1

Når du er gæst / bruger, frivillig, praktikant behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, fødselsdato, arbejdsområde.


Ved ansøgning til job som frivillig behandles endvidere evt. ansøgning, CV, eksamen, ansættelsesdata, stilling, arbejdsområde samt andre rent personlige forhold af relevans for ansøgningen.


Efter konkret aftale med dig behandles endvidere evt. også oplysninger om læge, støtte/kontaktperson eller mentor samt nærmeste pårørende.


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Dine personoplysninger opbevares og behandles ifølge aftale (samtykke) med dig mhp.

 

•at kontakte dig,

•at orientere dig om relevante forhold omkring Café Paraplyen og Café Paraplyens aktiviteter,

•at yde social hjælp.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Når dine data bliver registreret / behandlet hos Café Paraplyen, er det med henblik på ovenstående formål.


Det juridiske grundlag er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendige for at kunne kontakte dig i forbindelse med aktiviteter i Café Paraplyens regi og/eller i forhold til at yde social hjælp.


Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Relevant kommune, politiet, KFUM’s Sociale Arbejde eller andre eksterne organisationer i forbindelse med kurser/aktiviteter.


Tidsrum for opbevaring:

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevansen for opbevaringen, herunder arten af din tilknytning til Café Paraplyen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

De almindelige personoplysninger vi behandler gennemgås hver juli og januar mhp. på sletning af irrelevante data.


3.2 Når du er frivillig hos os:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Når du ansættes som frivillig hos os behandles dine kontaktoplysninger.


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

At kunne kontakte dig, samt orientere dig om relevante aktiviteter på Café Paraplyen, ex. personalemøder.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra e, idet oplysningerne er offentliggjort af dig selv.


Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Dine oplysninger videregives ikke.


Tidsrum for opbevaring:

Dine oplysninger opbevares så længe du er frivillig hos os.


3.3 Når du søger job hos os:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Personfølsomme oplysninger:

Ved ansøgning til job hos os behandles end navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, fødselsdato, arbejdsområde, ansøgning, CV, eksamen, ansættelsesdata, stilling, arbejdsområde samt andre rent personlige forhold af relevans for ansøgningen.


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Dine personoplysninger behandles mhp. vurdering af dine muligheder for at opnå ansættelse hos os.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra e, idet oplysningerne er offentliggjort af dig selv.


Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

KFUM’s Sociale Arbejdes hovedkontor, løn- og personalekontoret samt evt. relevante medlemmer af Café Paraplyens styregruppe og ansættelsesudvalget.


Tidsrum for opbevaring:

Ved ansættelse opbevares dine personoplysninger op til 1 år efter ansættelsesperioden.

Ved afslag på job, slettes dine personoplysninger umiddelbart efter afslag er givet. Oplysningerne kan dog efter konkret aftale med dig opbevares op til 3 måneder efter ansøgningen.


3.4 Hjemmeside:

Vi gør ikke brug af ’cookies’ på vores hjemmeside, så når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i vores univers, indsamler vi INGEN oplysninger om dig.4. Dine rettigheder


4.1 Indsigt:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.3) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

 

4.2 Berigtigelse og sletning:

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.


4.3 Begrænsning af behandling:

Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.


4.4 Dataportabilitet:

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.


4.5 Indsigelsesret:

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.


4.6Tilbagekaldelse af samtykke:

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykke kan have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Café Paraplyen, Haslev. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.


4.7 Du kan skrive til aho@kfumsoc.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.


4.8 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.


5 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger   


5.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.


6 Sikkerhed


6.1 Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores procedurer for behandlingssikkerhed og risikovurdering. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.


7 Klage til tilsynsmyndighed


Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk


8 Opdatering af denne Politik


8.1 Café Paraplyen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.


8.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail. 


Denne politik er senest opdateret 23. september 2022.