Værdigrundlag

CAFÉ PARAPLYEN, HASLEV

Værdigrundlag – og lidt om Café Paraplyen

Et sted med plads til alle, der har plads til andre

Værestedet Café Paraplyen drives af KFUM’s Sociale Arbejde, hvis formål er at yde en diakonal og social indsats på folkekirkelig grund der, hvor der er behov.

Værdigrundlaget for Café Paraplyen er det kristne menneskesyn.

Det indebærer en tro på, at ethvert menneske er skabt af Gud og er ligeværdigt.

Det skal derfor mødes med accept, respekt og tillid.

Café Paraplyen er åben for alle, men henvender sig først og fremmest til borgere, der er psykisk og socialt udsatte, og som har brug for at komme et sted, hvor de bliver mødt på en ligeværdig og respektfuld måde.

Der er respekt for den enkeltes valgfrihed i forhold til eget liv.


Der er få regler, og de regler der er, er til for at skabe tryghed, tydelighed og rummelighed for alle, der kommer på Café Paraplyen.


På Café Paraplyen kommer også mennesker, der ønsker at støtte op om mennesker med særlige behov – og som ønsker at give noget til deres medmennesker. En del af disse er formelt tilknyttet caféen som frivillige medarbejdere.


Café Paraplyen har 2 fuldtidsansatte; en leder og en souschef. Herudover er ansat en kok på deltid samt en 6 timers rengøringsassistent.


Café Paraplyen danner også rammen om en lang række aktiviteter, hvis formål er at bringe liv, lys og indhold i menneskers daglige tilværelse.

Der tilbydes også økonomisk og juridisk rådgivning fra professionelle bankrådgivere, jurister og advokater.

Få mere at vide hos leder Anette Hougaard eller souschef Britta Nielsen.


Velkommen på Café Paraplyen